Zmiany wynikające z dyrektywy OMNIBUS

2 kwietnia 2023
/ Klaudia Zadworna

Celem dyrektywy OMNIBUS jest zwiększenie skuteczności i koordynacji przepisów prawa UE oraz ułatwienie ich wdrożenia przez państwa członkowskie. Pomimo że nie jest to tematyka zahaczająca wprost o dziedzinę prawa konopnego, to jednak dzieli z nią kilka istotnych aspektów. Wynika to z faktu, że wielu przedsiębiorców z branży CBD prowadzi sprzedaż w Internecie. Natomiast wedle obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących dyrektywy OMNIBUS – handel internetowy musi być zgodny ze zmianami wprowadzonymi przez regulację. Na czym to polega? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa OMNIBUS?

 

Dyrektywa OMNIBUS wprowadziła kilka istotnych zmian mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców w branży konopnej. Niestety, w głównej mierze są one skomplikowane, przez co mogą budzić spore wątpliwości w tym zakresie. Spowodowane jest to m.in. tym, że polska ustawa, która wcieliła w życie dyrektywę – zastosowała wobec niej parę modyfikacji, które obecnie nie do końca wiadomo, jak należy poprawnie interpretować.

 

Zmiana nr I  – obowiązek informacyjny

 

Jedną z kluczowych zmian dyrektywy OMNIBUS stanowi nałożenie na przedsiębiorców sprzedających towary CBD za pośrednictwem sprzedaży internetowej dodatkowych obowiązków informacyjnych. Oznacza to tym samym konieczność podania w widocznym miejscu:

  • Numeru telefonu,
  • Adresu e-mail,
  • Numer BDO – tylko jeśli przedsiębiorca go posiada.

 

Powyższe punkty należy umieścić zarówno w treści regulaminu, jak i w widocznym miejscu na stronie internetowej.

 

Zmiana nr II  – treść regulaminu

 

Kolejna zmiana dotyczy samej treści regulaminu. Chodzi tutaj o to, że musi ona, być jak najlepiej uwidoczniona. Oznacza to obowiązek udostępnienia przez przedsiębiorcę możliwości pobrania przez użytkownika tej treści na inny nośnik. Przykładowo, jako właściciel sklepu internetowego z produktami CBD powinieneś umożliwić potencjalnym klientom, zapisanie Twojego regulaminu oraz jego załączników na nośnik w postaci PDF.

 

Zmiana nr III – prawa konsumentów

 

W wyniku wprowadzenia dyrektywy OMNIBUS zmianie uległa kwestia związana z prawami konsumentów. Mowa tu o prawie do odstąpienia od umowy. Po pierwsze przedsiębiorca odpowiedzialny jest za umieszczenie na stronie internetowej pouczenia o posiadanym przez klienta prawie do odstąpienia od umowy. Warto zaznaczyć, że jest to całkowicie coś innego niż wzór formularza, który do tej pory pojawiał się na witrynach e-sklepów. Co ważne, usługodawca zobligowany jest umieścić na stronie zarówno wspomniany wzór, jak i treść pouczenia. Dokumenty te, tak jak w przypadku regulaminu – muszą być możliwe do pobrania przez konsumenta na nośnik informacji.

 

Zmiana nr IV – uprawnienia konsumentów

 

Zmian dokonano również w przypadku uprawnień konsumentów. Wcześniej mówiono w tym zakresie o rękojmi, wadach fizycznych, wadach prawnych itp. Obecnie zagadnienia te ujednoliciła regulacja związana z niezgodnością towaru z umową. Jednak jak się okazuje, tematyka ta jest nieco inaczej interpretowana niż wcześniej obowiązujące wady fizyczne i prawne – o tym też trzeba pamiętać, przygotowując regulamin czy nadając prawa konsumentom.

 

Zmiana nr V – treści cyfrowe

 

W sytuacji, gdy w zamian za podanie imienia, nazwiska czy adresu e-mail, wysyłasz do klientów newsletter – koniecznie w regulaminie należy uwzględnić kwestie dotyczące przekazywania treści cyfrowych w ramach uzyskanych danych osobowych. Ponadto tutaj także, jako właściciel e-sklepu jesteś zobowiązany poinformować o tym użytkowników w widocznym miejscu na Twojej stronie internetowej.

 

Masz wątpliwości w kwestii zmian dyrektywy OMNIBUS?

 

Jednym z kluczowych aspektów dyrektyw OMNIBUS jest harmonizacja przepisów prawa UE w różnych państwach członkowskich. Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego systemu prawnego na poziomie europejskim, który pozwala na łatwiejsze działanie firm czy instytucji. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Klaudia Zadworna