Marihuana medyczna – czy można ją uprawiać w Polsce?

5 kwietnia 2023
/ Klaudia Zadworna

Marihuana medyczna to temat, który od kilku lat budzi wiele kontrowersji. Obecnie istnieje możliwość stosowania wybranych produktów farmaceutycznych na bazie CBD i THC, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia. Dotychczas uprawa i posiadanie konopi przez dowolne podmioty było nielegalne. Jednak  w ostatnim czasie wprowadzono kilka istotnych zmian w zakresie legalizacji marihuany przeznaczonej do celów leczniczych, tym samym udzielając pozwolenia na jej uprawę określonym instytucjom. Kto może uprawiać konopie inne niż włókniste w Polsce? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Czy uprawnienie medycznej marihuany jest legalne?

 

W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach posiadanie i sprzedaż marihuany są nielegalne. Jednak obecnie sytuacja ta zaczyna powoli ulegać zmianie. Wynika to z faktu, iż w ostatnim czasie możliwość uprawy medycznej marihuany otrzymały podmioty dysponujące statusem instytutu badawczego. Najczęściej są to placówki o charakterze państwowym lub publicznym. Z uwagi na to uprawa konopi innych niż włókniste na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dozwolona, jednak wymaga uzyskania tytułu instytutu badawczego.

 

Czym jest instytut badawczy?

 

Zgodnie z treścią art. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku, instytuty badawcze są jednostkami państwowymi, będącymi prawnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione. W głównej mierze działalność tych podmiotów skupia się m.in. na prowadzeniu badań naukowych oraz czynnościach rozwojowych, których celem jest wprowadzenie nowych technologii i zastosowań praktycznych.

 

Jak uzyskać status instytutu badawczego do uprawy medycznej marihuany?

 

Niestety nie jest to takie proste. W celu uzyskania statusu instytutu badawczego niezbędnego dla legalnej uprawy medycznej marihuany konieczne będzie ubieganie się o wydanie rozporządzenia Rady Ministrów. Wniosek do wydania tego dokumentu i nadania takiego tytułu określonemu podmiotowi składa Minister właściwy ze względu na daną tematykę. Wobec tego wszystko w tej kwestii jest kontrolowane przez organy państwowe. Ponadto instytut badawczy musi spełniać szereg wymogów formalnych. Przykładowo będzie to m.in. wykwalifikowana kadra pracownicza, spełnione wymogi w zakresie aparatury, sprzętu i zaplecza technologicznego.

 

Czy medyczną marihuanę mogą uprawiać osoby prywatne?

 

Obecnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami uprawa medycznej marihuany nie jest na ten moment dostępna dla podmiotów z sektora prywatnego czy przedsiębiorców. Pomimo tego, że stanowisko polskiego ustawodawstwa nieco się zmieniło – pozostaje jedynie oczekiwać na dalszy rozwój sytuacji. Więcej informacji na temat tego, jak prowadzić legalny biznes w oparciu o sprzedaż konopi włóknistych CBD, znajdziesz pod tym linkiem.

 

Zastanawiasz się nad prowadzeniem biznesu CBD w Polsce?

 

Na ten moment możliwość uprawy medycznej marihuany w Polsce posiadają jedynie określone instytucje. Jednak lista podmiotów uprawnionych do posiadania oraz sprzedaży konopi włóknistych jest o wiele szersza. Wobec tego, jeśli planujesz rozpocząć prowadzenie działalności na rynku konopnym – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Klaudia Zadworna