Jak zachować się w przypadku kontroli? – produkty CBD

2 września 2022
/ Klaudia Zadworna

Branża konopna znajduje się w czołówce jednych z szybciej rozwijających się gałęzi sektora gospodarczego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z uwagi na to, że susz konopny CBD cieszy się zainteresowaniem konsumenta, to w otoczeniu prawnym dotyczącym sprzedaży towarów CBD, stale wprowadzane są nowe regulacje. Rynek jest staje się coraz bardziej sformalizowany. Niestety obecną sytuację na rynku konopnym charakteryzuje wzmożona kontrola ze strony Urzędów Skarbowych i Celno-Skarbowych. Jak wygląda taka kontrola? Czy można się do niej przygotować? Dowiesz się w tym materiale!

 

 

Jak wygląda polski rynek konopny w 2022 roku?

 

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy możemy zaobserwować aktywną działalność organów skarbowych i celnych. Jest ona związana z przeprowadzaniem licznych kontroli wśród przedsiębiorców w branży CBD. W związku z tym, w ostatnim czasie jeden z naszych klientów zgłosił się do Kancelarii ze sprawą dotyczącą kontroli, którą został objęty. Z jego stanu faktycznego wynikało, że sprzedawał różnego rodzaju produkty – zarówno susz konopny, jak i olejki CBD. Z czego wynika taka kontrola? Zasadniczo jej nałożenie wynika z kilku przesłanek: kontrolerzy na wstępie zakładają, że być może Twoja działalność niekoniecznie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi formalnościami i wymogami. W wielu przypadkach urzędnicy wychodzą z założenia, że przychodząc do Ciebie na kontrolę – zajmą cały towar.

 

Na czym polega kontrola organów skarbowych w branży CBD?

 

Jak już wspomniałam, w czasie kontroli organy państwowe najprawdopodobniej zatrzymają Twój susz konopny i olejki CBD. Susz poddany zostanie badaniom, co do zawartości THC. Natomiast w przypadku olejków badania przeprowadzane będą w związku z ostatnim stanowiskiem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Organ wskazał w nim, że: po pierwsze w olejkach konopnych CBD zawartość THC powinna ulec całkowitemu wykluczeniu. Po drugie na wytwarzanie, przetwarzanie i wprowadzanie produktów konopnych do sprzedaży, przedsiębiorcy powinni posiadać stosowne zezwolenie ze strony GIIF-u.

 

Jak zabezpieczyć biznes konopny na wypadek kontroli?

 

W celu przygotowania się do kontroli ze strony organów skarbowych istotne jest, aby w miarę możliwości każdą czynność, którą wykonujesz w zakresie prowadzenia biznesu nagrywać. W przypadku wcześniej wspomnianego klienta okazało się to niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Posiadał on kamery, rozmieszczone w każdym pomieszczeniu, które użytkował w związku z prowadzoną działalnością. W efekcie wyznaczeni do kontroli urzędnicy byli pod wrażeniem rzetelności i profesjonalizmu ze strony przedsiębiorcy. Z uwagi na to całość jego zapasów magazynowych, na które składały się olejki CBD i susz konopny nie zostały w pełni zatrzymane. Pobrane zostały wyłącznie próbki. Nie wstrzymano również całej działalności do czasu zakończenia badań, tak jak ma to miejsce w wielu przypadkach.

 

Zastanawiasz się, jak przygotować się do kontroli w branży CBD?

 

Zawsze doradzam moim klientom, aby dopilnowali całkowitej rzetelności w prowadzeniu działalności. W kwestii zabezpieczeń na wypadek potencjalnej kontroli ze strony organów skarbowych to doskonałe rozwiązanie. Jeżeli posiadasz możliwość montażu kamer, które będą rejestrowały wszystkie czynności, które podejmujesz – warto tego dokonać. Należy również pamiętać o bieżącym sporządzaniu stosownej dokumentacji, która będzie dowodem poświadczającym każdą wykonaną przez Ciebie czynność. Takie działanie jest niezwykle istotne, bowiem w przyszłości na wypadek ewentualnej kontroli – o wiele łatwiej będzie Ci odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez nadzór państwowy. Zastanawiasz się, na co jeszcze zwrócić uwagę prowadząc sklep konopny w Polsce? W razie pytań – zapraszam do kontaktu!

Autor: Klaudia Zadworna