Jak założyć biznes w branży CBD w Polsce?

3 listopada 2021
/ Klaudia Zadworna

Z pewnością zastanawiasz się w jaki sposób konopie trafiają do obrotu. W tym aspekcie biznes CBD to dość rozbudowana branża, która wymaga nie tylko uprawy roślin, ale również ich przetwórstwa i dystrybucji. Nie każdy przedsiębiorca zajmuje się tym wszystkim w ramach jednej firmy. Jak skutecznie prowadzić biznes w branży konopnej? Jakie należy spełnić formalności na poszczególnych etapach? Dowiedz się więcej – ten materiał jest właśnie dla Ciebie! Sprawdź nasz filmik na kanale yt!

 

 

Biznes w branży CBD – co przed rozpoczęciem uprawy i sprzedażą?

 

Niestety najpierw trzeba zająć się wszelkimi formalnościami. Tutaj konieczne jest już na początku uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na uprawę CBD niezależnie od tego czy planujemy indoor, czy outdoor. Niestety złożenie wniosku to tylko jeden z elementów, gdyż przed jego złożeniem trzeba sprawdzić dokładnie lokalizację pod przewidywaną plantację. Dlaczego? Głównie z tego względu, że nie każda jednostka administracyjna posiada wygospodarowany prawnie teren pod uprawę konopi włóknistych na podstawie rejonizacji. 

 

Co jeśli nie zamierzam tylko uprawiać w branży konopnej?

 

W takiej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy kontraktacji z kontrahentem, który z kolei ma uprawnienia do skupu i przetwarzania konopi włóknistych. Dołączenie do wcześniej wspomnianego wniosku umowy tego typu pozwoli Ci w przyszłości rozszerzyć nieco działalność. Wtedy w dużym uproszczeniu do KOWR niezbędne jest złożenie odpowiedniego zobowiązania, które potwierdzi, że zamierzasz poza samą uprawą zajmować się również przetwórstwem.

 

W jaki sposób uzyskać pozwolenie na uprawę CBD?

 

W tym wypadku w Polsce działalność w branży konopnej związaną z uprawą CBD prowadzić może zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca. W obu tych sytuacjach nie mogą być oni karani za nielegalną uprawę roślin przeznaczonych do produkcji substancji odurzających. W celu pozytywnego rozpatrzenia sprawy niezbędna będzie opłata za złożenie wniosku w wysokości 30 zł,  a także 17 zł za opcjonalne pełnomocnictwo. Urząd ma termin od jednego miesiąca do do 2 miesięcy na wydanie decyzji w Twojej sprawie. Jeśli otrzymasz pozytywne rozpatrzenie, to zostaniesz wpisany do rejestru wydanych zezwoleń na danym obszarze.

 

Wniosek o przetwarzanie konopi w branży CBD

 

Jeśli planujesz we własnym zakresie zajmować się przetwarzaniem konopi na potrzeby np. przemysłu włókienniczego, chemicznego czy celulozowo-papierniczego, to warto złożyć odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa w terminie do 14 dni po wysianiu swoich upraw. Nie wolno również zapomnieć o akcyzie na susz CBD, jeśli będzie obejmowała Twoje towary.

 

W jakiej skali najlepiej jest planować uprawy w branży CBD?

 

W tym aspekcie przedsiębiorstwa moich klientów wskazują na to, że zdecydowanie bardziej korzystnie jest prowadzić uprawę na większą skalę. Wspominam o tym głównie z tego powodu, że początkujący w branży CBD decydują się na uprawy na małą skalę w kontenerach. Nie jest to w żaden sposób zła metoda, jednak trzeba nastawić się na to, że bardziej opłaca się pod kątem podatkowym rozwój działalności w jednym miejscu.

 

Planujesz rozpocząć biznes w branży konopnej i założyć plantację CBD?

 

W tym aspekcie wydaje się, że otrzymanie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na uprawy jest proste. Nic bardziej mylnego! Procedura nie jest skomplikowana, jednak nie oznacza to, że przypadkowe braki formalne lub błędy przy rejestracji nie wpłyną negatywnie na decyzję ze strony urzędu. Jeśli masz wątpliwości związane z uzyskaniem pozwolenia – skontaktuj się ze mną! Zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. 

Autor: Klaudia Zadworna