Susz konopny – czym skutkuje brak opłaty akcyzy w terminie?

15 lipca 2021
/ Klaudia Zadworny

Więcej dowiesz się tutaj – kliknij i bądź na bieżąco! (opis po kliknięciu)

 

Brak zapłaty podatku akcyzowego rodzi obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Wynika to bezpośrednio z Ordynacji podatkowej. Stawka odsetek z kolei równa jest sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Nie może być jednak niższa niż 8%, a obecnie ta stawka wynosi 8% w stosunku rocznym. W praktyce oznacza to, że jak najbardziej konieczna jest opłata akcyzy na CBD odpowiednio w terminie, jeśli chcemy uniknąć ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Jak to wygląda od podszewki? Na czym polega kara w przypadku braku opłaty akcyzy na susz konopny? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Brak uiszczenia akcyzy na susz konopny

 

Niestety w takim wypadku trzeba wziąć również pod uwagę sankcje przewidziane w kodeksie karnym-skarbowym w art. 54 § 2 i 3. W praktyce będą one uzależnione od rozmiaru i wysokości zapłaconej należności publicznoprawnej.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Prawo konopne (opis po kliknięciu)

 

Przestępstwo skarbowe stanowi czyn zabroniony przez pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności bądź nawet kary pozbawienia wolności. W praktyce do tego dochodzi również kwestia definiowana bezpośrednio przez sam kodeks, czyli – wykroczenie skarbowe będące czynem zabronionym pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo. Może ono wystąpić jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej bądź wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia. 

 

Inne rodzaje usankcjonowania akcyzy na susz konopny

 

W pierwszej sytuacji mamy do czynienia z podatnikiem, który złożył deklarację i może podlegać pod sankcję unormowaną w art. 57 §  1 kodeksu karnego skarbowego, gdy regularnie nie wpłaca w terminie podatku. W takiej sytuacji podlega on karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Podatnik jeśli nie złoży deklaracji i nie wpłaci z kolei podatku to będzie miał problem wynikający z sankcji z art. 54 tego kodeksu, czyli:

  • 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności bądź obu tym karom łącznie, gdy nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, a także nie składa deklaracji. 
  • karze grzywny do 720 stawek dziennych, jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, 
  • wykroczeniu skarbowemu, jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu.

Co jeśli podatnik złoży nieprawidłową deklarację?

 

W takiej sytuacji, zastosowanie będzie miała sankcja z art. 56 kodeksu karnego skarbowego. Podatnik będzie w takim wypadku:

  • podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych bądź nawet karze pozbawienia wolności, co nie wyklucza kary łącznej, gdy składając organowi podatkowemu, płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podatnik podaje nieprawdę albo zataja prawdę etc. 
  • podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych, przy małej wartości narażenia n a uszczuplenie, 
  • podlegał wykroczeniu skarbowemu, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu.

 

Nie wiesz czy płacić akcyzę od suszu konopnego w Polsce?

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące podatku akcyzowego bądź tego jak prowadzić sklep konopny – zapraszam do kontaktu! Omówimy wszelkie interesujące Cię szczegóły, a następnie opracujemy odpowiedni plan działania. Zajmę się kwestiami formalnymi i dopasuję Twój pomysł na biznes konopny w Polsce do jak najbardziej korzystnych przepisów podatkowych!

Autor: Klaudia Zadworna