Akcyza na CBD

11 lutego 2022
/ Klaudia Zadworna

W ostatnim czasie wielu klientów zgłasza się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania suszu konopnego akcyzą. W tym wypadku bardzo często odpowiedź nie jest jednoznaczna. Podatkowi nie podlega każdy z produktów zawierających CBD i powstaje również wątpliwość – czy płacić akcyzę. Od 2018 akcyzą objęto tzw. produkty nowatorskie przeznaczone do palenia. Akt prawny zaczął obowiązywać jednak dopiero w październiku 2020 roku ze względu na pandemię. Stosunkowo prawo dotyczące jest więc nowe i mało znane dla niektórych przedsiębiorców. Czy powinieneś więc płacić akcyzę na CBD? Jeśli tak to co konkretnie zostało nią objęte. Dowiedz się właśnie tutaj!

 

 

W jaki sposób CBD może zostać opodatkowane akcyzą?

 

W tym aspekcie warto wskazać na to, że susz konopny kwalifikowany jest przez urzędy jako tytoń do palenia. Oznacza to, że może on podlegać akcyzie w wysokości 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Przedsiębiorcy dotychczas przetwarzający lub sprzedający CBD do palenia mogą zostać zobowiązani do spłaty zaległości powstałej przez ostatnie 5 lat. Tutaj warto nadmienić czym jest „maksymalna cena detaliczna”. Definicja została umieszczona w art. 99 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, gdzie za maksymalną cenę detaliczną należy uznać cenę wyznaczoną i wydrukowaną na opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia przez:

  • producenta,
  • importera,
  • podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

 

Co jeśli masz zaległości w akcyzie?

 

Tutaj konieczna niejednokrotnie będzie zapłata zaległej akcyzy razem z powstałymi w czasie odsetkami zaległości. Oprócz tego do tego trzeba będzie również wykonać wszelkie formalności związane z podatkiem. Konieczne jest wdrożenie właściwych procesów rozliczania akcyzy, a w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie składu akcyzowego. Otrzymywanie takich zezwoleń niezwykle rozwleka się w czasie i wymaga bezbłędnego przystosowania przedsiębiorstwa do przepisów.

 

Co jeszcze o akcyzie na susz konopny?

 

Wytwarzanie i pakowanie produktów akcyzowych musi być przeprowadzane w składzie podatkowym. Do otrzymania stosownego pozwolenia niezbędna jest rejestracja VAT. Na tym formalności się nie kończą. Przedsiębiorca obowiązany jest także złożyć zabezpieczenie akcyzowe.

 

Co jeśli nie opłacisz akcyzy na susz konopny?

 

Brak zapłaty akcyzy rodzi obowiązek uiszczenia odsetek za zwłokę. Stawka odsetek równa jest sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i nie może okazać się niższa niż 8% w stosunku rocznym.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Prawo konopne (opis po kliknięciu)

 

Jeśli nie chcesz ponosić niepotrzebnych kosztów – pamiętaj, aby uregulować również swoje zaległości, które powstały na przestrzeni czasu od wprowadzenia w życie przepisów, a także aby nie spowodować naliczenia kolejnych. 

 

Jak dopasować sklep z CBD lub firmę do przepisów prawnych?

 

Sprawy związane z akcyzą przy sprzedaży lub dystrybucji produktów CBD to całkiem często występująca kwestia. W praktyce każdy przedsiębiorca wymaga zupełnie innego podejścia. Przyjdź i skonsultuj swoją sprawę! Przeanalizuję Twój pomysł na prowadzenie działalności i dopasuje wszelkie formalności pod Twoje potrzeby! Przejdziemy wspólnie przez niezbędne procedury i zapewnię Ci jak najbardziej możliwie korzystne stawki podatkowe. Ponadto dowiesz się jak prowadzić biznes konopny w Polsce!

 

Autor: Klaudia Zadworna