Proponowane zmiany w Ustawie o podatku akcyzowym

9 października 2022
/ Klaudia Zadworna

W ostatnim czasie na polskim rynku konopnym duże zainteresowanie budzi kwestia podatku akcyzowego. Czy susz konopny CBD i pre-rollsy podlegają akcyzie, czy też nie? Zgodnie z obecnym stanowiskiem mającym swoje źródło przede wszystkim w wiążących informacjach akcyzowych wynika, że susz konopny CBD powinien być kwalifikowany jako tytoń do palenia i podlegać w tym zakresie podatkowi akcyzowemu. Natomiast pre-rollsy trzeba będzie traktować jak papierosy. Postanowienia te zawarte zostały w projekcie nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym. Jakie kolejne zmiany proponuje ustawa? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Dowiesz się w tym artykule.

 

 

Jakie zmiany proponuje projekt Ustawy o podatku akcyzowym?

 

Projekt nowelizacji przepisów związanych z podatkiem akcyzowym rozpatrywany jest obecnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym (RCL). Co to oznacza? Plan ten chwilowo znajduje się w fazie tworzenia – zmiany zostały zaproponowane i publiczne ogłoszone, jednak prace nad jego wykonaniem nadal trwają. Natomiast wedle dotychczasowych przypuszczeń istnieje spora szansa, że trafi on do sejmu, a zasugerowane poprawki zostaną zaakceptowane. Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób przygotować firmę do płacenia akcyzy oraz jakie należy spełnić formalności w tym zakresie – więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

 

Czy susz konopny CBD i pre-rollsy można traktować jako wyrób nowatorski?

 

Zaproponowane zmiany są niezwykle istotne z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorców w przyszłości na rynku konopnym. Dlaczego? Ponieważ po wprowadzeniu zaktualizowanych przepisów, najprawdopodobniej susz konopny CBD oraz pre-rollsy będą traktowane jako wyroby nowatorskie. Z czego wynika takie stwierdzenie? Obecnie definicja wyrobów nowatorskich mówiła o tym, że można w ten sposób sklasyfikować produkt, jeżeli w jego składzie zawarty jest tytoń lub susz tytoniowy. Natomiast jak powszechnie wiadomo, w CBD nie znajdziemy żadnej z tych substancji. Wobec tego CBD dotychczas nie mogło być traktowane jako wyrób nowatorski.

 

Na czym polega zmiana definicji o wyrobach nowatorskich?

 

Projektowane zmiany mają na celu nowelizację wspomnianej definicji wyrobów nowatorskich. Wobec tego zgodnie z ich treścią wyrób nowatorski ma być mieszaniną, w której składzie zawarte są substancje inne niż tytoń lub susz tytoniowy. W związku z tym, jeżeli będą znajdować się w nim środki, takie jak susz konopny CBD – wówczas taki produkt może być traktowany właśnie, jako wyrób nowatorski. Natomiast obecnie są to wyłącznie proponowane reformy, które aktualnie nie mają prawnego zastosowania. Jednak zgodnie z przypuszczeniami prawdopodobnie wejdą one w życie i zostaną przeprocedowane i podpisane przez teraźniejszego prezydenta. Zważywszy na to, w przyszłości możemy spodziewać się, że susz konopny CBD oraz pre-rollsy będą traktowane jako wyroby nowatorskie i taką akcyzą będzie można je objąć.

 

Masz wątpliwości związane z akcyzą w zakresie Twoich towarów CBD?

 

Wielu moich klientów zajmujących się działalnością w branży CBD, prowadzi biznes o zdecydowanie zróżnicowanych potrzebach. Z uwagi na to każda firma wymaga indywidualnego podejścia. O ile kwestie związane z akcyzą na polskim rynku konopnym wydają się przystępne i klarowne – istnieje wiele wymogów prawnych, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Wobec tego, jeżeli masz pytania – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Klaudia Zadworna