Opodatkowanie suszu konopnego akcyzą

11 czerwca 2021
/ Klaudia Zadworna

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiającym się tematem jest kwestia opodatkowania suszu konopnego akcyzą. W tej sytuacji odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż podatkowi nie podlegają wszystkie produkty i przetwory zawierające CBD. W roku 2018 przyjęto objęcie akcyzą tzw. produktów nowatorskich, które przeznaczone są m.in. do palenia lub waporyzacji. Ustawa miała zacząć obowiązywać od lipca 2019 r., a koronawirus spowodował przesunięcie tego terminu na początek października 2020 roku. Co konkretnie zostało opodatkowane? Jakie produkty podlegają akcyzie? Dowiesz się tego właśnie w tym artykule!

 

Jak opodatkowane jest CBD przeznaczone do palenia?

Susz  podlega 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia i akcyzie w wysokości 155,79 zł za każdy kilogram.  Na jeden gram suszu z konopi przemysłowych akcyza wyniesie mniej więcej 35 gr. Z perspektywy produkcji będzie to natomiast około 75 gr. Warto zaznaczyć również, że przepakowywanie zgodnie z przepisami również uznawane jest za produkcję. Dodatkowo należy przewidywać, że firmy i marki, które dotychczas wytwarzały, przetwarzały bądź sprzedawały CBD do palenia lub waporyzacji mogą spodziewać się, że Urząd Skarbowy przypomni o zaległym podatku powstałym na przestrzeni ubiegłych 5 lat. Może to być także równoznaczne z koniecznością zapłaty akcyzy za kilka ostatnich lat razem z odsetkami.

 

W jaki sposób postępować w przypadku nieopłaconej akcyzy?

Konieczna jest zapłata zaległej akcyzy wraz z odsetkami. Ponadto niezbędne jest dopełnienie formalności akcyzowych, a w tym wdrożenie właściwych procesów rozliczania akcyzy. Warto zaznaczyć, że obecnie otrzymywanie pozwoleń na gruncie przepisów o podatku akcyzowym często niezwykle rozwleka się w czasie i wymaga bezbłędnego przeprowadzenia przystosowania przedsiębiorstwa do wymogów ustawowych. 

 

Co jeszcze warto wiedzieć o akcyzie na susz konopny?

Przedsiębiorca przed dniem wykonania pierwszej czynności związanej z obrotem towarem podlegającym akcyzie musi zarejestrować się na portalu celno-skarbowym. Oprócz tego wytwarzanie, przetwarzanie czy pakowanie produktów akcyzowych może odbywać się tylko w składzie podatkowym, który wymaga uzyskania pozwolenia. Do jego otrzymania niezbędna jest rejestracja VAT, posiadanie tytułu prawnego do korzystania miejsca składu podatkowego, a także złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

 

Autor: Klaudia Zadworna