Różnice pomiędzy spółką a JDG

11 listopada 2023
/ Klaudia Zadworna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to jedne z najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce. Obydwa rozwiązania mają zarówno swoje wady, jak i zalety. Wybór pomiędzy nimi determinuje w głównej mierze charakter Twojego biznesu. Przed podjęciem decyzji warto dokonać szczegółowej analizy pod kątem korzyści dla firmy lub potencjalnych strat. Planujesz otworzyć przedsiębiorstwo i zastanawiasz się, co będzie bardziej opłacalne w Twoim przypadku? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Proces rejestracji firmy

 

Zasadniczo proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jest krótki. Polega m.in. na złożeniu wniosku w urzędzie miasta oraz dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy się liczyć z większą ilością formalności. Ustawodawca wymaga m.in. zgłoszenia podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 5 tys. zł. Konieczne jest także sporządzenie umowy spółki. Można tego dokonać na dwa sposoby – bezpośrednio w trakcie wizyty u notariusza lub za pośrednictwem tzw. szybkiej ścieżki, czyli portalu teleinformatycznego S24.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to osobny podmiot prawny, co ma istotne przełożenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwszą kwestią w tym zakresie jest przede wszystkim odpowiedzialność. W przypadku JDG odpowiadasz całym swoim majątkiem, czyli ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. W spółce z o.o. poziom odpowiedzialności jest proporcjonalny do ilości posiadanych udziałów. Druga kwestia dotyczy wypłaty kapitału. W spółce z o.o. z racji statusu oddzielnego bytu prawnego ważne będzie zachowanie wysokiego stopnia formalności. Właściciel spółki nie ma możliwości swobodnej wypłaty środków z rachunku bankowego tak, jak ma to miejsce w JDG, gdyż wszystko musi zostać udokumentowane na fakturze lub w umowie.

 

Prowadzenie księgowości

 

Jedna z istotnych zalet jednoosobowej działalności gospodarczej to możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, podczas gdy spółka z o.o. zobligowana jest do prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej oraz ewidencji. W praktyce często konieczne będzie skorzystanie z usług firmy zewnętrznej zajmującej się obsługą księgową lub zatrudnienie wewnętrznego księgowego. Co należy również podkreślić – w JDG przez 2 dwa lata przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnej składki ZUS. Po upływie tego czasu koszty rosną i muszą być uiszczane bez względu na wysokość dochodów firmy.

 

Zastanawiasz się, co będzie korzystniejsze w Twoim przypadku – spółka czy JDG?

 

Podjęcie decyzji między spółką z o.o. a JDG uzależnione jest w głównej mierze od indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Ostatecznie, aby dokonać wyboru, warto dokładnie przeanalizować różnice i dostosować je do specyfiki biznesu. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi, aby służyć Ci wsparciem i udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wyborem formy prowadzenia działalności. Specjalizujemy się w obszarze prawa i biznesu i od wielu lat współpracujemy z szerokim spektrum przedsiębiorców. Ponadto zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Klaudia Zadworna