Novel Food

19 września 2023
/ Klaudia Zadworna

„Novel food” to termin stosowany w kwestii regulacji żywności i suplementów diety w m.in. Unii Europejskiej (UE). Wpisanie kannabinoidów na tę listę spowodowało, że obecnie produktów pochodzących z kwiatów nie można sprzedawać z przeznaczeniem do spożycia. Jedynym wyjątkiem są produkty pochodzące z nasion. Na ten moment jest to jeden z przejawów braku jednolitości w kwestii decyzji podejmowanych przez organy UE. Brakuje nam ostatecznego stanowiska wobec kannabinoidów. Istnieje wiele wątpliwości odnośnie do tego, czy substancje te wedle organów unijnych wpływają negatywnie na człowieka. Ponadto nie ma też informacji, czy można je swobodnie sprzedawać. Na czym polega problem Novel Food w nieco szerszym kontekście? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

O co chodzi z terminem Novel Food?

 

„Novel Foods” używany jest w Unii Europejskiej (UE) w kontekście do żywności i składników żywności, które nie były znacząco spożywane przed majem 1997 roku. Normuje ten aspekt art. 3 ust. 2 lit. a Rozporządzenia nr 2015/2283. Termin obejmuje więc składniki żywności, które podlegają szczególnym regulacjom w celu oceny ich bezpieczeństwa i zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek. Głównym celem tych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ochrona zdrowia i interesów konsumentów.

 

Co jest kluczowe z perspektywy Novel Food?

 

Przed wprowadzeniem Novel Foods na rynek UE, muszą one przejść rygorystyczną procedurę bezpieczeństwa prowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W procesie tym badane są wszelkie aspekty, takie jak skład chemiczny, właściwości odżywcze, możliwe efekty alergiczne czy toksyczne, oraz potencjalne zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 30 grudnia 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności. Ponadto w ramach Novel Foods można wyróżnić kilka kategorii, w tym między innymi:

  • Produkty pochodzące z nowych źródeł, takich jak algi, owady czy glony.
  • Produkty poddawane nowym technologiom produkcji, które mogą wpływać na ich skład lub właściwości.
  • Produkty, które zawierają składniki żywnościowe wykorzystywane w nowy sposób lub w nowych koncentracjach.

 

Novel Foods w praktyce

 

Produkty Novel Foods muszą być odpowiednio oznakowane, aby informować konsumentów o ewentualnych ograniczeniach w kwestii możliwości spożycia. Oznakowanie musi zawierać także informacje na temat składu produktu. Po wprowadzeniu na rynek, produkty Novel Foods podlegają nadzorowi i monitorowaniu, aby zapewnić, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego. Przepisy miały na celu umożliwienie wprowadzenia innowacyjnych produktów spożywczych na rynek, pod warunkiem że są one bezpieczne dla konsumentów. Regulacje te mają zapewnić równowagę między promocją innowacji a zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Niestety w pewnych aspektach wpływa to negatywnie na rozwój branży CBD.

 

Prowadzisz biznes związany z konopiami lub zajmujesz się dystrybucją CBD?

 

Proponuję więc abyś skontaktował się ze mną, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Prowadzę regularną współpracę z szerokim spektrum przedsiębiorców prowadzących działalność w branży konopnej. Zapewniam obsługę prawną, a także pomoc w razie ewentualnych kontroli. W razie pytań – napisz do mnie. Postaram się zasugerować możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie w Twojej sprawie. Możemy także umówić się na spotkanie. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Klaudia Zadworna