Susz konopny CBD, a prawo

18 grudnia 2020

Niniejszy wpis nie jest poświęcony suszowi konopnemu CBD do spożycia przez ludzi. Jeśli jesteś zainteresowany tematem suszu konopnego przeznaczonego do spożycia, śledź naszego bloga, wpis pojawi się wkrótce!

 

CO TO JEST SUSZ KONOPNY CBD?

Susz konopny CBD to suszone części roślin konopii zawierające CBD. Konopie uprawia się najczęściej celem pozyskania m. in. włókna konopnego lub kannabidiolu, zwanego właśnie CBD.

 

CZYM JEST CBD?

CBD to inaczej kannabidiol. Jest to naturalnie występująca substancja w konopiach. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego. Nie uzależnia i nie odurza.

 

IMPORT SUSZU KONOPNEGO CBD

Jeżeli zdecydujesz się na import suszu konopnego CBD z krajów unijnych lub nawet z państw nie będących członkami Unii Europejskiej musisz pamiętać, iż w innych państwach obowiązują odmienne przepisy prawne regulujące import tego towaru, w szczególności w państwach pozaunijnych. W Polsce jest dozwolona sprzedaż suszu konopnego konopi włóknistych nieprzekraczająca  0,20% THC w przeliczeniu na suchą masę. Przesłanką warunkującą legalność bądź jej brak jest więc ilość THC, która nie może przekraczać 0,20%. Powyższe zostało uregulowane w art. 4 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Musisz wiedzieć, że powyższy fakt będzie weryfikowany w Polsce przez służbę celną, stąd bardzo ważne, abyś zadbał, aby cały importowany przez Ciebie susz nie przekraczał dozwolonych wartości. Warto więc zadbać o sporządzenie umowy z kontrahentem zagranicznym, która będzie Cię chroniła przed przysłaniem Ci towaru niezgodnego z przepisami prawa polskiego. Właśnie w tym zadaniu mogą wyręczyć Cię Adwokaci i Radcy Prawni z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu, którzy specjalizują się i  pomagają wielu podmiotom gospodarczym w takich sprawach.

 

PODATKI A SUSZ KONOPNY CBD

W zależności, z którego państwa chcesz importować susz oraz jakie będzie przeznaczenia tego towaru, będzie zależeć rodzaj podatku, jaki będziesz musiał ponieść. Koniecznym będzie pokrycie kosztów cła. Import towarów czasem jest zwolniony od cła. Zależy to od kraju, z którego zamierzasz przywozić towar. Inną kwestią jest konieczność poniesienia kosztów VAT-u od importu, a stawka przedmiotowego podatku jest zależna od przeznaczenia towaru, jego kodu Nomenklatury Scalonej lub numeru PKWIU. W końcu jeśli zdecydujesz się na sprzedaż suszu konopnego w Polsce, będziesz musiał zapłacić podatek VAT od towarów i usług. Przedmiotowy VAT aktualnie wynosi 8%. Pamiętaj, stawki podatków zależą wyłącznie od Twojej indywidualnej sytuacji.

 

POZWOLENIE NA PRZYWÓZ SUSZU CBD

Jeżeli zdecydujesz się na import towarów z kraju, niebędącego członkiem Unii Europejskiej być może będzie Ci niezbędne pozwolenie na przywóz towarów wydawane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wszystko zależy od sposobu kwalifikacji Twojego towaru przez organ celny. KOWR wydał na podstawie obowiązujących regulacji unijnych zakres produktów, co do których koniecznym jest uzyskanie pozwolenia na przywóz. Do każdej grupy produktów przyporządkowany został kod Nomenklatury Scalonej. Jeżeli Twój produkt znajdzie się na tej liście będzie konieczne uzyskanie pozwolenia. Zatem celowym jest uzyskanie go już wcześniej, ponieważ w przypadku jego wymagalności, nieokazanie niniejszego dokumentu spowoduje odmowę wprowadzenia towarów do obrotu lub zatrzymanie towarów do czasu uzyskania zezwolenia KOWR na przywóz.

 

CHCESZ IMPORTOWAĆ SUSZ KONOPNY CBD?

Proces importu suszu konopnego jest złożony i należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, od których może zależeć choćby legalność sprowadzanego przez Ciebie towaru. Zadzwoń do nas, posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. Udzielimy wsparcia prawnego i doradzimy w jaki sposób zapewnić Ci najwyższą ochronę prawną.

Autor: Klaudia Zadworna