Czy CBD jest opodatkowane akcyzą?

11 lutego 2021

Rynek CBD na przełomie roku 2020/2021 został mocno wstrząśnięty odpowiedzią Ministra Finansów na zapytanie skierowane przez senatora Jacka Burego, dotyczące opodatkowania wyrobów zawierających CBD podatkiem akcyzowym. Kancelaria prawna KHG na bieżącą śledzi wszystkie nowości dotyczące sprzedaży CBD w Polsce, dlatego poniżej krótkie podsumowanie odpowiedzi MF.

 

Jak wskazał Minister Finansów, wyroby zawierające w swym składzie kannabidiol będą zaliczone do wyrobów nowatorskich podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. MF zaznaczył również, że gdy wyroby zawierające CBD nadają się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego (nawet gdy składają się w części lub w całości z substancji innych niż tytoń) są wówczas traktowane jako papierosy lub jak tytoń do palenia i z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

 

Powyższa odpowiedź wskazywałaby, że produkty CBD, które nadają się do palenia bez konieczności ich przetwarzania podlegają akcyzie. W ocenie adwokatów i radców prawnych z Kancelarii KHG taka informacja niewątpliwie jest bardzo niepokojąca dla wielu przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku CBD.

 

Po pierwsze, nie ma pewności, czy rzeczywiście CBD podlega akcyzie. Po drugie, nie ma konkretnych i jasnych informacji, czy wszystkie produkty zawierające w swym składzie kannabidiol podlegają akcyzie, czy może tylko część z nich. Po trzecie, brak jest jakiegokolwiek wyjaśnienia, w jaki sposób podatek winien być naliczany, od kiedy, czy również od produktów już sprzedanych. W ocenie radców prawnych i adwokatów informacje przedstawione przez MF na przełomie roku 2020/2021 zamiast wyjaśnić sytuację i odpowiedzieć na nurtujące pytania, wprowadziły tylko więcej niepewności.

 

Jak można się zabezpieczyć w tej patowej sytuacji?

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze sprzedażą suszu konopnego w Polsce mogą się zabezpieczyć poprzez wystąpienie o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej. Taka informacja wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i może przybrać następującą formę:

 

  1. decyzji, w której organ podatkowy uzna, że produkt jest wyrobem akcyzowym, a w związku z tym podlega akcyzie;
  2. postanowienie, w którym organ podatkowy uzna, że produktu nie można uznać za wyrób akcyzowy, w związku z czym nie podlega on akcyzie.

 

Co daje uzyskanie Wiążącej Informacji Akcyzowej?

 

WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana. Biorąc pod uwagę obecnie panującą sytuację na polskim rynku CBD, w ocenie specjalistów z kancelarii prawnej KHG uzyskanie takiej WIA może być bardzo przydatne w dalszym prowadzeniu działalności i zapewnić przedsiębiorcom zdecydowanie większe bezpieczeństwo. Instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej ma bowiem na celu ustalenie, czy dany produkt podlega akcyzie, a jeżeli podlega, to jak powinien zostać zakwalifikowany według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych.

 

Jeżeli szukasz pomocy w złożeniu wniosku o uzyskanie Wiążącej Informacji Akcyzowej, zapraszamy do kontaktu.

 

Autor: Klaudia Zadworna