Uprawa marihuany medycznej w Polsce

30 maja 2022
/ Klaudia Zadworna

Od maja tego roku w życie weszły przepisy, które obecnie pozwalają na uprawę konopi innych niż włókniste. Taka możliwość została wprowadzona na podstawie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dzięki temu obecnie w instytutach badawczych będzie możliwe pozyskiwanie roślin przeznaczonych do m.in. sporządzania leków. Dodatkowo monitorowaniem upraw będzie aktualnie zajmował się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Czy zmieniło się jeszcze coś w tym zakresie? Na co zwrócić uwagę? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Nowe przepisy dotyczące upraw marihuany medycznej w Polsce

 

Nowelizacja została uchwalona 24 marca 2022 r. i wszystkie poprawki weszły w życie 7 maja. Uprawa konopi w naszym kraju jest podporządkowana dość restrykcyjnym formalnościom i poddawana szczegółowej kontroli organów. Oprócz tego jak stanowi ustawa, uprawy marihuany medycznej mogą być prowadzone przez instytuty badawcze, które uzyskają zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF). 

 

 

Wedle art. 1 Ustawy z 30 kwietnia 2010 instytuty badawcze to państwowa jednostka, która jest wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie finansowo. Taki podmiot zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i czynności rozwojowych, których celem jest wprowadzenie nowości technologicznych do wdrożenia oraz zastosowania w praktyce. Ponadto docelowo katalog przeznaczenia i celów wykorzystywania surowca pozyskiwanego z roślin konopi włóknistych ma zostać poszerzony.

 

W jaki sposób można stać się instytutem badawczym?

 

Niestety nie jest to proste. W celu uzyskania takiego statusu konieczne jest wprowadzenie instytutu badawczego w formie rozporządzenia. Instytut badawczy musi spełniać szereg warunków formalnych, takich jak wykwalifikowana kadra pracownicza, spełnione wymogi w zakresie aparatury, sprzętu i zaplecza technologicznego. Uprawa konopi innych niż w włókniste w Polsce jest więc dozwolona, jednak obwarowana rygorystycznymi przepisami.

 

Szerszy katalog przeznaczenia surowców pozyskiwanych z konopi włóknistych

 

Wedle nowych przepisów surowce pozyskiwane z konopi będą mogły zostać przeznaczone na nowe cele. Aktualny katalog zostanie poszerzony o przeznaczenie: 

  • jako naturalne środki ochrony roślin,
  • paszowe,
  • materiałów kompozytowych,
  • weterynaryjne,
  • rekultywacji,
  • pszczelarskie,
  • energetyczne,
  • nawozowe.

 

Kto obecnie będzie zajmował się sprawowaniem nadzoru nad uprawami?

 

W tej kwestii nowelizacja przenosi obowiązek na KOWR. Wcześniej uprawy konopi włóknistych znajdowały się pod nadzorem poszczególnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że podmioty działające w branży konopnej i zajmujące się pozyskiwaniem własnego surowca, w założeniu przedsiębiorcy lub rolnicy będą wpisywani do rejestru prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. KOWR zostaną równocześnie zobligowane do przeprowadzania kontroli nie tylko producentów, ale również podmiotów skupujących konopie włókniste. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa docelowo uzyska także uprawnienia umożliwiające kontrolę upraw i informacji umieszczanych we wnioskach.

 

Zastanawiasz się nad prowadzeniem upraw konopi w Polsce?

 

W takim wypadku medyczna marihuana może na ten moment znajdować się poza zakresem Twoich możliwości. Niewykluczona pozostaje jednak kwestia konopi włóknistych. Jeśli zastanawiasz się na prowadzeniem biznesu tego typu lub rozszerzeniem swojej działalności o uprawy – skontaktuj się ze mną. Doradzę Ci w kwestiach formalnych, pomogę zebrać niezbędną dokumentację i zajmę się formalnościami. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Klaudia Zadworna