Podcast związany z tym co istotne o akcyzie CBD

18 września 2023
/ Klaudia Zadworna

W ostatnim czasie miałam przyjemność odbyć dyskusję z Mateuszem Zbojną z fundacji Otwieramy Oczy. W ramach podcastu “Akcyza, VAT na produkty konopne. Jak uniknąć problemów?” – poruszyliśmy większość istotnych szczegółów z perspektywy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Nadal VAT czy akcyza w Polsce, jeśli chodzi o produkty konopne jest zagadnieniem skomplikowanym i nie zawsze w 100% sprawiedliwym wobec m.in. prowadzących działalność właśnie w tej branży. Czy susz konopny słusznie jest opodatkowany akcyzą? Jakie jest obowiązujące stawki VAT na wyroby z konopi? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym materiale.

 

 

Produkty CBD – podstawowe informacje wedle Ustawy o podatku akcyzowym

 

Wedle Ustawy o podatku akcyzowym susz konopny i pre-rollsy powinny być opodatkowane akcyzą.  Początkowo mieliśmy wątpliwości czy artykuł ten będzie miał zastosowanie do suszu CBD i do pre-rollsów. Wystąpiliśmy więc o tzw. wiążące informacje akcyzowe, czyli dokumenty, w których następnie Urząd zakwalifikował susz jako tytoń do palenia, a pre-rollsy jako papierosy do palenia. Oznacza to, że właśnie wedle takiego podziału należy je opodatkować akcyzą. Ponadto zgodnie z wnioskami na podstawie analizy bieżącego orzecznictwa – w ogólnym uproszczeniu istnieje możliwość zastosowania tutaj tzw. małej akcyzy. Wynosi ona około 50 groszy na jeden gram suszu konopnego CBD i na jednego pre-rollsa.

 

Czym skutkuje brak zapłaty akcyzy na susz konopny CBD i pre-rollsy?

 

Zasadniczo podatek ten nie jest aż tak wysoki. Od razu więc wskazuję, że praktycznie każdorazowo warto go zapłacić. Uregulowanie zagwarantuje Ci brak problemów na wypadek ewentualnych kontroli lub w najgorszym wypadku konieczności zapłaty akcyzy za okres wsteczny. W przypadku nieterminowego uiszczania akcyzy mogą bowiem zostać naliczone odsetki za zwłokę. Oznacza to, że zamiast znacznie niższych kwot, ich wartość wzrośnie nawet do 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Stanowi to wyłącznie dodatkowe koszty, które nie są potrzebne. Natomiast następują one w wyniku niedopełnienia przez Ciebie obowiązku, do którego i tak zostaniesz zobligowany.

 

Masz pytania odnośnie do akcyzy w zakresie Twoich produktów konopnych CBD?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną za pośrednictwem maila. Akcyza na susz konopny i pre-rollsy to kluczowa kwestia, jeśli zamierzasz zajmować się ich dystrybucją. Prowadzenie działalności w branży CBD wymaga znajomości dość specyficznych przepisów, które regulują rynek konopi w Polsce. Wobec tego, jeśli masz pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Wszelkie kwestie formalne wypełnię w Twoim imieniu. Umówimy się również spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, proponując przy tym możliwie najbardziej korzystne rozwiązania. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Klaudia Zadworna