Kogo można uznać za producenta?

11 sierpnia 2021
/ Klaudia Zadworna

Więcej dowiesz się tutaj – kliknij i bądź na bieżąco! (opis po kliknięciu)

 

Jeśli kupujesz produkt spożywczy u producenta, to możesz zapakować go we własne opakowania ze swoją nazwą i siedzibą firmy za jego zgodą. Czy jednak nazwa Twojej firmy może zostać umieszczona na opakowaniu zamiast oryginalnego producenta? W przypadku branży produktów na bazie suszu konopnego, może to być niezwykle istotne. W tym wypadku jednak różne ustawy, w odmiennych celach określają, kto tak naprawdę jest producentem. O co chodzi w praktyce? Kogo więc można uznać za producenta, jeśli chodzi o konopie i CBD? Dowiedz się tego właśnie w tym artykule!

 

Jak to wygląda z perspektywy prawa?

 

Tutaj nasuwa się od razu Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która określa bezpośrednio ogólne wymagania dotyczące produktów, a także obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie ich bezpieczeństwa produktów. Prawo w tym aspekcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek. W myśl tego aktu producentem jest:

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Prawo konopne (opis po kliknięciu)

 

  • przedsiębiorca prowadzący w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy czy inne odróżniające oznaczenie. Dodatkowo dotyczy to także osoby, która naprawia lub regeneruje dany produkt,
  • przedstawiciel wytwórcy, a jeśli ten nie wyznaczył przedstawiciela, to importera produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej lub na terenie EFTA, 
  • przedsiębiorca będący uczestnikiem dowolnego etapu procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeśli jego działanie może mieć wpływ na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

Jakie są podstawowe obowiązki w myśl przepisów polskich? 

 

Przede wszystkim jest on zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. W praktyce oznacza to, że  wprowadzający produkt do sprzedaży na terenie polski, obowiązany jest dostarczać konsumentom wszystkie potrzebne informacje w języku polskim w zakresie prowadzonej działalności. Dotyczy to treści:

  • umożliwiających ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego bądź możliwego do przewidzenia okresu jego używania,
  • dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Co powinno znaleźć się na opakowaniu?

 

Ponadto niezbędne jest dostarczenie konsumentom odpowiedniego ostrzeżenia o zagrożeniach związanych z produktem. Nic nie zwalnia zarówno producentów, jak i z zachowania należytej staranności w zakresie prowadzonej działalności, gdyż to w jego sferze obowiązków jest podejmować się działań odpowiednich do poinformowania konsumenta o nie tylko właściwościach dostarczanego produktu, ale również informacjach na własny temat, takich jak: 

  • umieszczenie na produkcie lub jego opakowaniu nazwy i adresu producenta, 
  • umieszczenie oznaczenia identyfikującego produkt lub partię produktu, chyba że nie jest to uzasadnione,
  • umieszczenie komunikatu o przeprowadzaniu badań próbek wprowadzonych na rynek produktów bądź analizowaniu skarg konsumentów, prowadzeniu rejestru tych skarg jeśli jest to niezbędne.

 

Producent oznaczający wytwórcę na produkcie?

 

W tym wypadku na podstawie dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oznacza się wytwórcę towarów konsumpcyjnych, importera towarów konsumpcyjnych na terytorium Wspólnoty. Dotyczy to także każdej osoby określającej siebie jako producenta poprzez umieszczenie swojej nazwy czy znaku towarowego.  

 

Autor: Klaudia Zadworna