Sprzedaż CBD w Polsce – produkt do spożycia czy waporyzacji?

W Polsce legalnie można sprzedawać produkty z konopi włóknistych, w których suma środka psychotropowego (THC) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

 

Pomimo legalności sprzedaży w Polsce takich produktów, problemy mogą pojawić się ze względu na unijne regulacje dotyczące „nowej żywności”, tzw. Novel Food. W związku z zakwalifikowaniem ,,ekstraktów z Cannabis sativa L.’’ i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy za nową żywność Główny Inspektorat Sanitarny obecnie wydał negatywne opinie dotyczące możliwości sprzedaży ww. produktów, jako produktów spożywczych.

 

W jaki sposób należy więc sprzedawać CBD w Polsce?

 

Biorąc pod uwagę polskie regulacje dotyczące legalności produktów z konopi włóknistych, przy uwzględnieniu regulacji unijnych w postaci wpisania ekstraktów z Cannabis sativa L na listę tzw. „nowej żywności” powstaje sytuacja patowa – teoretycznie produkty są w Polsce dozwolone, ale regulacje unijne uniemożliwią ich sprzedaż jako produktów spożywczych do czasu przeprowadzenia badań określających wpływ zażywania produktów z Cannabis sativa L na organizm człowieka (regulacje unijne przewidują w tym zakresie specjalną procedurę, trwa ona kilka lat, a dodatkowo jest niezmiernie kosztowana), stąd zalecamy sprzedaż suszu konopnego przeznaczonego wyłącznie do aromaterapii i waporyzacji lub do celów kolekcjonerskich.

 

Czy w takim razie istnieje możliwość sprzedaży CBD jako suplementów diety?

 

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedzi dotyczące formalności związanych ze złożeniem właściwego wniosku do Głównego Inspektora Sanitarnego, zapraszamy do kontaktu.

Klaudia Zadworna prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym