Sprzedaż CBD w Polsce – produkt do spożycia czy waporyzacji?

W Polsce legalnie można sprzedawać produkty z konopi włóknistych, w których suma środka psychotropowego (THC) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

 

Pomimo legalności sprzedaży w Polsce takich produktów, problemy mogą pojawić się ze względu na unijne regulacje dotyczące „nowej żywności”, tzw. Novel Food. W związku z zakwalifikowaniem ,,ekstraktów z Cannabis sativa L.’’ i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy za nową żywność Główny Inspektorat Sanitarny obecnie wydał negatywne opinie dotyczące możliwości sprzedaży ww. produktów, jako produktów spożywczych.

 

W jaki sposób należy więc sprzedawać CBD w Polsce?

 

Biorąc pod uwagę polskie regulacje dotyczące legalności produktów z konopi włóknistych, przy uwzględnieniu regulacji unijnych w postaci wpisania ekstraktów z Cannabis sativa L na listę tzw. „nowej żywności” powstaje sytuacja patowa – teoretycznie produkty są w Polsce dozwolone, ale regulacje unijne uniemożliwią ich sprzedaż jako produktów spożywczych do czasu przeprowadzenia badań określających wpływ zażywania produktów z Cannabis sativa L na organizm człowieka (regulacje unijne przewidują w tym zakresie specjalną procedurę, trwa ona kilka lat, a dodatkowo jest niezmiernie kosztowana), stąd zalecamy sprzedaż suszu konopnego przeznaczonego wyłącznie do aromaterapii i waporyzacji lub do celów kolekcjonerskich.

 

Czy w takim razie istnieje możliwość sprzedaży CBD jako suplementów diety?

 

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedzi dotyczące formalności związanych ze złożeniem właściwego wniosku do Głównego Inspektora Sanitarnego, zapraszamy do kontaktu.

Klaudia Zadworna Radca prawny

Pisaliśmy o tym