Wiążąca informacja taryfowa – czym jest i jakie są jej korzyści?

Jeżeli zamierzasz importować CBD spoza UE, to warto złożyć wniosek o wiążącą informację taryfową. Wydawana jest ona przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w formie decyzji. Dzięki posiadaniu takiej decyzji unikniesz problemów, jakie mogą się pojawić przy kontroli celnej, a które dotyczyłyby kwalifikacji przewożonych przez Ciebie produktów.

 

W ramach decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej dla importowanego towaru zostanie nadany kod, który będzie wiążący dla urzędników dokonujących kontroli celnej.

 

Posiadanie decyzji WIT przede wszystkim skróci więc odprawę celną. Organy celne będą bowiem badały wyłącznie stan przedstawiony w WIT ze stanem rzeczywistym, nie będą same nadawać kodów dla towarów. Ponadto organy celne nie będą mogły zakwestionować zasadności wydanej decyzji WIT. Z takiej decyzji można korzystać w całej Unii Europejskiej, bowiem decyzja zapewnia jednolite stosowanie nadanej nomenklatury towarowej.

 

Wiążącą informację taryfową wydaje się na każdy produkt oddzielnie. Czyli jeżeli zamierzasz importować z krajów spoza UE różnego rodzaju produkty, to na każdy z nich należałoby uzyskać WIT.

Klaudia Zadworna Radca prawny

Pisaliśmy o tym