CBD a Novel Food/ CBD na poziomie unijnym /Stanowisko UE wobec CBD

Jeżeli interesujesz się tematyką CBD z perspektywy producenta, sprzedawcy lub też kupującego, z pewnością  spotkałeś się z pojęciem Novel Food, czyli tzw. „nowej żywności”.

Chociaż w Polsce nie ma formalnego zakazu sprzedaży produktów z CBD, to takowy zakaz wprowadzony został niejako pośrednio przez regulacje unijne, co do których coraz częściej odnosi się Główny Inspektorat Sanitarny, wprowadzając jednocześnie nieformalne zakazy w sprzedaży.

 

Czym zatem jest Novel Food i jaki ma wpływ na sprzedaż i zakup CBD w Polsce?

 

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej żywność, która nie była w znacznym stopniu spożywana przez ludzi w UE przed 15 maja 1997 r., kiedy weszło w życie pierwsze rozporządzenie w sprawie nowej żywności, jest uznawana za „nową żywność” i kontrolowana w sposób bardziej rygorystyczny niż zwykła żywność – przedmiotowa regulacja wynika z rozporządzenia (UE) 2015/2283 ,,rozporządzenie w sprawie nowej żywności”.

 

Nowa żywność może być nowo opracowaną, innowacyjną żywnością, żywnością produkowaną z wykorzystaniem nowych technologii i procesów produkcyjnych, a także żywnością, która jest lub była tradycyjnie spożywana poza UE.

 

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska zaktualizowała katalog nowej żywności, stwierdzając, że ekstrakty Cannabis sativa L., i produkty pochodne zawierające kannabinoidy są uznawane za nową żywność, ponieważ nie wykazano ich historii konsumpcji. W rezultacie wszystkie wyciągi z konopi i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy (w tym CBD) są obecnie uznawane przez Komisję Europejską za nowość. Klasyfikacja ta ma zastosowanie do samych ekstraktów oraz wszelkich produktów, do których są one dodawane jako składnik (np. olej z nasion konopi). Jedynie nasiona konopi, mąka i olej z nasion pozostają wyłączone z klasyfikacji nowej żywności w katalogu, o ile kannabinoidy nie zostały dodane jako składniki.

 

Producenci żywności mogą wprowadzić nową żywność na rynek UE dopiero po:

  1. rozpatrzeniu przez Komisję Europejską wniosku o wydanie zezwolenia dotyczącego nowej żywności
  2. przyjęciu aktu wykonawczego zezwalającego na jej wprowadzenie na rynek
  3. uaktualnieniu unijnego wykazu nowej żywności

 

Chociaż, jak stwierdzono powyżej, katalog nie ma statusu prawnego, w praktyce nadana mu została znacząca waga przez władze krajowe, w tym władze polskie. Obecnie nie można bowiem w Polsce sprzedawać CBD jako produkty przeznaczone do spożycia, właśnie z uwagi na regulacje Novel Food.

 

Umieszczenie CBD w katalogu nowej żywności nie jest z natury złe, jednakże w aktualnej formie CBD jest klasyfikowane jako „niedozwolona nowa żywność”, co oznacza, że na poziomie unijnym musi zostać potwierdzone, czy CBD jest szkodliwe dla organizmu człowieka.

 

Na poziomie unijnym został złożony wniosek o zatwierdzenie CBD jako składnika suplementów diety dla osób dorosłych z dziennym zalecanym spożyciem do 130 mg.  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności dokonuje badań, na podstawie których stwierdzi, czy CBD w zawnioskowanym zakresie będzie szkodliwa dla organizmu człowieka, czy też takowej szkodliwości Urząd nie stwierdzi i wówczas dojdzie do dopuszczenie CBD do obrotu na terenie UE.

 

Na bieżąco kontrolujemy poczynania unijne i śledzimy aktualny etap procedury badania CBD – wszystkie nowości i zmiany będziemy zamieszczać na naszej stronie.

Klaudia Zadworna Radca prawny

Pisaliśmy o tym