Akcyza na susz konopny i pre-rollsy

28 marca 2023
/ Klaudia Zadworna

W ostatnich latach produkty zawierające w składzie kannabinoidy zyskały na popularności zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Z tej przyczyny do otoczenia prawnego branży CBD systematycznie wprowadzane są nowe regulacje. Temat związany z akcyzą na pre-rollsy i susz konopny już wielokrotnie stanowił przedmiot moich poprzednich artykułów. Natomiast, jak się okazuje – sprawa ta nadal budzi wiele pytań wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku konopnym. Ze względu na to w tym materiale postanowiłam przybliżyć nieco kwestię związaną z wątpliwościami dotyczącymi Ustawy o podatku akcyzowym. Jak opodatkować susz konopny CBD i pre-rollsy? Ile wynosi akcyza? Dowiesz się więcej w tym artykule.

 

 

Produkty konopne CBD a Ustawa o podatku akcyzowym – podstawowe informacje

 

Wedle treści obowiązującego w tym zakresie prawa, Ustawa o podatku akcyzowym wprost nie wskazuje, że susz konopny i pre-rollsy powinny być opodatkowane akcyzą. Nie mniej jednak istnieje w tym zakresie artykuł, który mówi o tym, że jeżeli coś ulega spalaniu bez przemysłowego przetwarzania, takiego jak np. papierosy lub tytoń do palenia – z punktu widzenia akcyzy musi być w taki sam sposób traktowane.

 

Jak opodatkować susz konopny CBD i pre-rollsy? – wiążące informacje skarbowe

 

Z uwagi na to, że początkowo mieliśmy wątpliwości czy ten artykuł będzie miał zastosowanie do suszu konopnego CBD i do pre-rollsów, wystąpiliśmy o wydanie wiążących informacji akcyzowych. Dokumenty te zawierają m.in. decyzje wydawane w tym zakresie przez Urząd Skarbowy we Wrocławiu. Po ich otrzymaniu i zapoznaniu się z nimi – rzeczywiście Urząd w ramach tych postanowień zakwalifikował susz jako tytoń do palenia, a pre-rollsy jako papierosy do palenia. Zważywszy na przedstawiony podział, w taki też sposób należy je opodatkować akcyzą.

 

Czy akcyza powinna wynosić tyle samo co w przypadku tytoniu i papierosów do palenia?

 

Zgodnie z wnioskami, jakie wyciągnęliśmy na podstawie analizy orzecznictwa, a także wydawanych w tym aspekcie wyroków sądowych – w ogólnym uproszczeniu istnieje możliwość zastosowania tutaj tzw. małej akcyzy. Jak się okazuje, w przeliczeniu wynosi ona mniej więcej około 50 groszy na jeden gram suszu konopnego CBD i na jednego pre-rollsa. Zasadniczo podatek ten nie jest aż tak wysoki, a dowód na jego uregulowanie sprawi, że poczujesz się pewniej na wypadek ewentualnych kontroli lub konieczności zapłaty akcyzy za okres wsteczny.

 

Co grozi za brak terminowej zapłaty akcyzy na susz konopny CBD i pre-rollsy?

 

W przypadku nieterminowego uiszczania akcyzy przy produktach CBD prawdopodobnie dojdzie do naliczenia odsetek za zwłokę. Ich wartość wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ponadto nie może być ona niższa niż 8% w stosunku rocznym. W praktyce są to wyłącznie dodatkowe koszty, które w wyniku niedopełnienia przez Ciebie obowiązku,  zobligowany jesteś uregulować.

 

Masz wątpliwości co do akcyzy w zakresie Twoich produktów konopnych CBD?

 

Akcyza na susz konopny i pre-rollsy jest jednym z kluczowych przepisów regulujących rynek konopi w Polsce. W przypadku, gdy planujesz prowadzenie działalności w branży CBD, w pierwszej kolejności konieczne będzie spełnienie szeregu wymagań prawnych. Wobec tego, jeśli masz pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Klaudia Zadworna